Vi har Lösningen för er!

PV-Center leverar solenergisystem som installeras på ett tryggt sätt samt är väldigt effektivt. Vi tar hand om hela processen oavsett vilket nätbolag ni hör till. Vi tror att egenproducerad el är framtiden för att undvika stora utbyggnader av infrastruktur samt att minska hushållets utgifter.

Vad betyder då PV, förkortningen kommer från engelskans PhotoVoltaic. Den svenska översättningen Fotovoltaik är teknik som utnyttjar den fotovoltaiska effekten för direkt omvandling av ljusenergi från solen (fotoner) till elektrisk energi (elektroner) genom så kallade solceller, eller fotovoltaiska celler.

Kontakta oss

Email : info@pv-center.fi
Telefon :
040 1837 920 (Sören)
040 8617 915 (Mathias)

Adress

Solfvägen 371
65450 SOLF

De bästa Planerna
För dig

6-10 Solpaneler
5 000-15 000 Wh / år

S

12-16 Solpaneler
15 000-20 000 Wh / år

M

18 – 24 Solpaneler
20 000-30 000 Wh / år

L

Projekt

Samarbeten

Tidigare Projekt

Pv-center Oy Ab

Företag som vi Litar

KONTAKT

KONTAKTA OSS