PV-Center är ett företag grundat 2021 med gediget intresse av att göra det bästa för kunden samt optimera systemet för att ha maximal ekonomisk nytta av installationen samt göra det bästa för vårt klimat.

Boka din kostnadsfria konsultation idag

PV-Center är Fronius System Partner, genom detta får vi skolning hur invertrar ska tas i bruk samt även möjlighet att utföra service på Fronius  invertrar.

HUR FUNGERAR ETT SOLENERGISYSTEM

En solcell (även kallad fotovoltaisk cell) är en halvledardiod, ofta gjord av kristallint kiesel, som använder solljus för att skapa elektrisk ström. Eftersom att en enskild solcell ger upphov till låg spänning seriekopplas flera solceller för att skapa en solpanel. En solpanel består alltså av flera sammankopplade solceller. Tittar man noga på en solpanel kan man se rader av flera mindre kvadratiska beståndsdelar. Dessa mindre kvadrater i en solpanel är solcellerna.


Så fungerar solceller kortfattat

Solceller placeras först på en plats där de exponeras mot solinstrålning. När en solcell träffas av solljus uppstår det spänning mellan skikten i solcellen och det bildas elektrisk likström. Likströmmen omvandlas sedan till växelström av en växelriktare för att användas i husets vägguttag på 230 V.


1. Solcellerna gör solel av solenergi

Först monteras solpaneler på ett tak eller på en markanläggning där de utsätts för solljus. När solens strålar träffar solcellerna skapas det elektrisk likström (Direct Current/DC).


2. Växelriktaren omvandlar likström till växelström

Solpanelerna är i sin tur kopplade till en inverter, som omvandlar den likström som skapats av solpanelerna till växelström (Alternating Current/AC). Växelströmmen kan sedan användas i husets elförsörjning.


3. Elen fördelas via elcentralen

När din producerade solel anlänt i huset fördelas den av elcentralen dit den behövs. Till exempel går det el till kyl- och frys, lampor och elektriska apparater som är igång.


4. Överskottselen matas ut på elnätet

Den elen som inte används direkt i huset matas ut på elnätet så att den inte går till spillo. Den solel som du matat ut används senare av t.ex. dina grannar och andra som köper el från elnätet.


5. Din elmätare håller koll på din elförsäljning

Förstås får du ersättning för den el du inte använder själv. Din elmätare håller koll på hur mycket el du sålt till elnätet, och du får sedan ersättning av både din elhandlare och ditt nätbolag.


Fungerar solceller på vintern?

Ett vanligt huvudbry bland dem som funderar på att investera i sol energisystem är att vädret och klimatet i Sverige skulle leda till sämre lönsamhet och lång återbetalningstid. Det stämmer faktiskt inte att solkraft skulle vara dåligt i Sverige.

Naturligtvis ger solen mindre energi under vintersäsongen, men elproduktionen pågår även när det är moln på himlen, eller om det har fallit ett tunt lager snö på panelerna. Solceller producerar elektricitet även om solen inte skiner rakt på panelen, detta eftersom att solcellerna också absorberar indirekt strålning från reflektion.

Dessutom har solpanelerna högre verkningsgrad då det är kallt ute. Vid en utomhustemperatur på 0 °C är effektiviteten normalt cirka 10 % högre än vid 25 °C.


Regn och snö – inte alltid ett problem

Faktum är att regn och snö inte alltid är ett problem för dina solpaneler, utan de kan tvärtom hjälpa till att tvätta dem från smuts. Skulle det komma större mängder snö glider det normalt av efter bara någon timme, så länge panelen har tillräckligt stor lutning (gärna över 30°).


Solceller kräver i princip inget underhåll

När du väl monterat din anläggning är solcellerna väldigt självgående. De innefattar nämlingen inga komplicerade komponenter som brukar krångla eller material som förbrukas vid dess användning. Eventuell smuts har låg påverkan på effekten och spolas normalt bort av regnet.

VÅRA PARTNERS